Elementary Step into the Future

Klíč k nezávislé energetice bez emisí

O NÁS

Jsme progresivní partner pro návrh a funkční aplikaci komplexních vodíkových řešení.

Usilujeme o to, abychom mohli v budoucnu žít ve státě s funkční a ekologickou energetickou koncepcí, která nebude závislá na nepředvídatelných hráčích globálního trhu. Na cestě za tímto cílem plánujeme ve středoevropském regionu vybudovat modelové vodíkové projekty na vrcholu současného technologického vývoje.

Přinášíme skutečnou dekarbonizaci a víme, jak vás posunout o krok blíž k uhlíkové neutralitě.

Uspokojit energetické nároky vašeho podniku nebo města ekologicky lze! Ať už v hromadné, obslužné či nákladní dopravě, odpadovém hospodářství nebo v městských veřejných službách, vodík nabízí funkční, uhlíkově neutrální řešení, které konečně dává smysl.

Díky expertíze, kontaktům na zahraniční špičky v oboru a v neposlední řadě vlastnímu know-how a technologickému zázemí pro vás připravíme inovativní vodíkové řešení na klíč. Do diskuze nad výzvami v energetice dokážeme vnést nejen nové ideje a inspiraci, ale především realistický pohled. Naším cílem je vždy dosáhnout vynikající ekonomiky provozu. Doporučíme vám vhodné technologie, vyřešíme strategii financování a propojíme vás se zkušenými zahraničními partnery, s nimiž náš tým v minulosti realizoval úspěšné a funkční vodíkové projekty.

Municipality

hromadná doprava a městské služby na vodíkový pohon, výroba vodíku z odpadu, bioplynu, metanu

Energetické společnosti

přimíchávání vodíku do zemního plynu, ukládání energie do vodíku, výroba vodíku z kontaminované půdy

Průmysl

výroba syntetického plynu, vodíkové plnící stanice, dekarbonizace

checklist

depolymerizace, elektrolýza

checklist

akumulace energie

checklist

mobilní plnící stanice

checklist

řešení pro nulové CO2