Elementary Step into the Future

Klíč k nezávislé energetice bez emisí

O NÁS

Jsme váš partner pro návrh a funkční aplikaci vodíkových řešení.

Usilujeme o to, abychom mohli v budoucnu žít ve státě s funkční a ekologickou energetickou koncepcí, která nebude závislá na nepředvídatelných hráčích globálního trhu. Na cestě za tímto cílem uskotečňujeme modelové vodíkové projekty na vrcholu současného technologického vývoje.

Přinášíme skutečnou dekarbonizaci a víme, jak vás posunout o krok blíž k uhlíkové neutralitě.

Uspokojit energetické nároky vašeho podniku nebo města ekologicky lze! Ať už v hromadné, obslužné či nákladní dopravě, odpadovém hospodářství nebo v městských veřejných službách, vodík nabízí funkční, uhlíkově neutrální řešení, které konečně dává smysl.

Díky expertíze, kontaktům na zahraniční špičky v oboru a v neposlední řadě vlastnímu know-how a technologickému zázemí pro vás připravíme inovativní vodíkové řešení na klíč.

Do diskuze nad výzvami v energetice přinášíme realistický pohled. Naším cílem je vždy dosáhnout vynikající ekonomiky provozu. Doporučíme vám vhodné technologie, vyřešíme strategii financování a propojíme vás se zkušenými zahraničními partnery, s nimiž náš tým v minulosti realizoval úspěšné a funkční vodíkové projekty.

Municipality

hromadná doprava a městské služby na vodíkový pohon, výroba vodíku z odpadu, bioplynu, metanu

Energetické společnosti

přimíchávání vodíku do zemního plynu, ukládání energie do vodíku, výroba vodíku z kontaminované půdy

Průmysl

výroba syntetického plynu, vodíkové plnící stanice, dekarbonizace

checklist

depolymerizace, elektrolýza

checklist

akumulace energie

checklist

mobilní plnící stanice

checklist

řešení pro nulové CO2